A kérelemhez szükséges mellékletek házasságban született gyermek esetén:

  • külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat hitelsített magyar nyelvű fordítással;
  • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
  • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány (pl. személyi igazolvány és útlevél), a szülők születési anyakönyvi kivonata;
  • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem, vagy elektronikus személyazonosító igazolvány kérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről (12 éves korig!) 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.
  • Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

A hazai anyakönyvezési eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

A formanyomtatvány letöltése

NEM házasságból született gyermek hazai anyakönyvezése APAI ELISMERÉSSEL:

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:

  • külföldi születési anyakönyvi kivonat hitelesített magyar nyelvű fordítással;
  • a külföldi hatóság előtt tett apai elismerés, ha van;
  • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
  • mindkét szülő jelenléte szükséges;
  • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem, vagy elektronikus személyazonosító igazolvány kérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről (12 éves korig!) 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 4-5 hónap.