Poradca Ministerstva obchodu a zahraničných vecí Maďarska v otázkach  integrity:

Integritás tanácsadó: dr. Görömbei Sára

 

Elérhetőségei:

Cím: 1027 Budapest Bem rkp. 47.

Telefon: +36-1-458-3600

E-mail: integritas@mfa.gov.hu