Anyakönyvi okiratok kiállítása

2018. január 1-től lehetőség van az ügyfél kérelmére az anyakönyvi kivonatok (születés, házasság, haláleset, BÉT) kinyomtatására a külképviseleten is. Az ügyfél szóban vagy írásban, személyesen vagy törvényes képviselője által, vagy meghatalmazott útján járhat el a kérelem ügyében. Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll fenn. A kivonat átvételéhez az átvevő érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánya szükséges, továbbá szükség esetén meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás).

 

Attól függően, hogy az anyakönyvi esemény szerepel-e az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK) a kivonatot néhány munkanapon belül elkészítjük. A kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza.

 

Amennyiben az anyakönyvi esemény még nem szerepel az EAK-ban, úgy a kérelmet a hivatalunk az illetékes anyakönyvvezetőhöz továbbítja, aki azt először az EAK-rendszerben rögzíti és csak ezután kerülhet sor az anyakönyvi kivonat kinyomtatására.

 

 

Az okirat kiállítás díjtalan!