Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet hiteles magyar nyelvű fordítással;
  • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik);
  • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási végzés magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (2201/2003/ EK – az ún. Brüsszel II/A. -  rendelet szerinti igazolás);
  • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
  • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb mint egy éve lejárt útlevél vagy személyi igazolvány).

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.