Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

 

A magyar állampolgár külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyveztetését főkonzulátusunk útján kezdeményezheti.

 

„2009. évi XXIX. tv 1. § (1) szerint: bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.”

 

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • kérelmező adatlap kitöltve,
  • eredeti külföldi okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról,
  • a magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata,
  • a bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok: elvált családi állapotú házastárs esetén korábbi házasságának felbontását igazoló okirat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva, jogerős bírósági végzés hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva; 2004.05.01. után már - jogerőre emelkedett felbontott házasság - esetén 2201/2003/ EK – az ún. Brüsszel II/A. -  rendelet szerinti igazolás, özvegy esetében az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással ellátva.
  • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb mint egy éve lejárt útlevél vagy személyi igazolvány).
  • magyar lakcímkártya,
  • nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolása (érvényes útlevél vagy személyi igazolvány),
  • külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző családi állapot igazolása (az igazolást hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni).

A formanyomtatvány letöltése