Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítással
  • a házastársak születési anyakönyvi kivonata
  • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány (a magyar állampolgárság igazolása: érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb mint egy éve lejárt útlevél vagy személyi igazolvány).
  • elvált családi állapotú házastárs esetén korábbi házasságának felbontását igazoló okirat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva, jogerős bírósági végzés hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva; 2004.05.01. után jogerőre emelkedett felbontott házasság esetén a 2201/2003/ EK – az ún. Brüsszel II/A. -  rendelet szerinti igazolás, özvegy esetében az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással ellátva.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

A formanyomtatvány letöltése