Elektronikus személyazonosító igazolvány

 

Magyarország Kassai Főkonzulátusán is lehetséges a magyar elektronikus személyazonosító igazolvány igénylése. Az okmányra minden olyan magyar állampolgár jogosult, aki a hivatalos személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szerepel, kortól és magyarországi lakóhelytől függetlenül.

Az eljárás és az okmány kiállítása ingyenes.

Az igénylés ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Időpontfoglalás a 00-421-55-728-2021 telefonszámon lehetséges.

A kérelem benyújtásához személyes megjelenés szükséges. A 14 év alatti kérelmezők esetében mindkét szülőnek jelen kell lennie a kérelem beadásakor. Ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülő közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát hiteles magyar nyelvű fordítással.

A kérelem benyújtásához szükséges iratok: személyazonosság megállapítására alkalmas, érvényes magyar vagy szlovák, vagy egyéb személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lehetőleg magyar lakcímkártya. Lehetőség szerint kérjük bemutatni a honosítási okiratot, illetve – ha rendelkezésre áll – a magyar anyakönyvi kivonato(ka)t.

Az elektronikus személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: 18 év alattiak esetében 3 év, 18. életévüket betöltött kérelmező esetében 6 év, a 65. életévet betöltött jogosult kérheti határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kiállítását.

Az új típusú személyazonosító igazolvány elektronikus tároló eleme - „chip” - tartalmazza az okmányon szereplő valamennyi személyes adatot és okmányadatot, beleértve a jogosult fényképét, aláírását, valamint az ujjlenyomatát is. Ha a magyar állampolgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel is rendelkezik, akkor a chip-ben ez is rögzítésre kerül.

Az elektronikus személyazonosító igazolványról részletes tájékoztatás található a https://eszemelyi.hu/ web oldalon, valamint tájékoztatás kérhető a hivatalos kormányzati ügyfélvonalon, Magyarországon a 1818, külföldről pedig a +361 550-1858 telefonszámon, vagy e-mailben: 1818@1818.hu

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az anyakönyvi események (születés, házasságkötés, válás, haláleset), valamint az adatváltozások (lakcímváltozás, névváltozás) bejelentése állampolgári kötelesség, így azok további ügyintézések alapfeltételét képezi.

.