Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva;
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
  • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
  • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

A formanyomtatvány letöltése