Születés, haláleset, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, válás, stb.

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezéshez kapcsolódó szabályokat jelenleg az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

  • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve
  • a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény.

Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala Hazai Anyakönyvi Osztály 2. végzi Budapesten, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Budapest Főváros Kormányhivatal

Hazai Anyakönyvi Osztály 2.

Honlap: www.kormanyhivatala.hu/hu/budapest

Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.

Telefonszám: 06/1/3233176

E-mail cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

 

A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet benyújthatja a külképviseleten, továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is, aki a kérelmet ugyancsak a fenti illetékes hatóságnak terjeszti fel. Az anyakönyvi események hazai anyakönyvezése - a házasság felbontása kivételével - illeték- és díjmentes.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti, hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges.

Kérjük, hogy a kérelem beadása előtt telefonon egyeztessen a konzuli feladatot ellátó munkatársakkal!

Kategória Statements